Close

Pradip Sarkar

pradip_sdm

Email : sdmkls-tr[at]nic[dot]in
Designation : Sub-Divisional Magistrate, Kailashahar
Phone : 03824-222218