Maa Bhabatarini mandir, Kalishason

Maa Bhabatarini mandir, Kalishason
Maa Bhabatarini mandir, Kalishason
Front view of Maa Bhabatarini mandir, Kalishason
Front view of Maa Bhabatarini mandir, Kalishason
Shiva Idol of Maa Bhabatarini mandir, Kalishason
Shiva Idol of Maa Bhabatarini mandir, Kalishason
Idol of Maa Bhabatarini, Kalishason
Idol of Maa Bhabatarini, Kalishason
Time of visit at Maa Bhabatarini mandir, Kalishason
Time of visit at Maa Bhabatarini mandir, Kalishason